PAPENDRECHT – De Culturele Raad Papendrecht organiseert dit jaar voor het eerst een evenement onder de titel “Beelden Verbeeld”. Het idee hierachter is dat beelden voor iemand een bijzondere betekenis of aantrekkingskracht kunnen hebben en daardoor een inspiratie zijn voor eigen creativiteit.

De Culturele Raad Papendrecht nodigt iedereen uit om aan de slag te gaan en op eigen wijze uiting te geven aan de inspiratie die je krijgt van één van de beelden die in Papendrecht in de openbare ruimte te bewonderen zijn. Dat kunnen beelden zijn die langs de Drechtoevers staan opgesteld en ook van beelden die op andere plaatsen in het dorp hun plek hebben gekregen. De inspiratie kan zich uiten in een gedicht, een verhaal, een schilderij of in andere vormen. Alles is denkbaar.

Op de websites kunstvoorpapendrecht.nl en beeldenparkdrechtoevers.nl staan alle beelden die in Papendrecht te bewonderen zijn.

Aanmeldingen moeten uiterlijk op 1 oktober binnen zijn bij de CRP: w.vdhoeven@papendrecht.nl . De aanmelding moet duidelijk maken welk beeld in Papendrecht de bron van inspiratie is en waarom. Dit kan door een korte tekst van maximaal een half A4’tje bij de aanmelding te voegen en een foto van het betreffende werk.

De finalemiddag vindt plaats op zaterdag 12 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur aan het Merwehoofd op het plein voor restaurant De Ertepeller. De CRP werkt hierbij samen met De Ertepeller om er een bijzondere en feestelijke middag van te maken met verschillende activiteiten. Een publieksjury zal die middag beoordelen, welke inzendingen een prijs behalen.

Deelname is gratis en staat open voor bewoners, van welke leeftijd dan ook, uit Papendrecht en de andere Drechtsteden, die amateurkunstenaar zijn of kunst als hobby hebben.