Natuur en Recreatie

Kogge op de Merwede

DORDRECHT – Op de Merwede naast de ruïne van het Huis te Merwede in Dordrecht is op zaterdag 13 oktober opnieuw een kogge, een middeleeuws handelsschip te zien. In het kader van de Nationale Archeologiedagen2018 organiseert de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Lek- en Merwestreek op het kasteelterrein een evenement waarbij verschillende aspecten met betrekking tot archeologie worden getoond en uitgelegd.

Dit wordt gedaan aan de hand van het schilderij Het opbreken van het beleg van Dordrecht door hertog Jan van Brabant,1418, een historische gebeurtenis die afgelopen zomer 600 jaar geleden bij Dordrecht plaatsvond. Een reproductie van het schilderij is tijdens het evenement te zien.

Diverse elementen die zichtbaar zijn op het schilderij worden gekoppeld aan verschillende archeologische disciplines. Zo worden de schepen op het schilderij, in dit geval de kogge, verbonden met maritieme- of scheepsarcheologie. De kogge, een veelvuldig voorkomend handelsschip in de 14de en 15de eeuw, moet ongetwijfeld te zien zijn geweest op de Merwede ten tijden van dit beleg. In tijden van oorlog werden deze schepen omgebouwd tot oorlogsschip en op het achterdek voorzien van een verhoging, een zogenaamd kasteel. Tijdens de Nationale Archeologiedag is er naast het Huis te Merwede ook een kogge mét kasteel te bezichtigen, de Kamper kogge, een reconstructie van een opgegraven middeleeuwse kogge bij Nijkerk in de jaren ’90 van de vorige eeuw (nb te zien onder voorbehoud van motorstoring en weersomstandigheden.).
Deze archeologische activiteit is slechts één onderdeel van de overige activiteiten, die zowel voor kinderen als volwassenen interessant zijn. Alle activiteiten vinden plaats tussen 10.30 tot 16.00 uur op het kasteelterrein van de kasteelruïne Huis te Merwede aan de Kerkeplaat te Dordrecht.