PAPENDRECHT – Tijdens de commissievergadering ruimte en samenleving van 10 januari heeft de door de gemeente aangestelde externe verkenner verslag gedaan van haar verkenning over de nieuwbouw van de scholenvoor voortgezet onderwijs in Papendrecht.

Er is geadviseerd om zo snel mogelijk een principebesluit te nemen over dit onderwerp en om niet te gaan bouwen op één locatie, zoals bij eerder plannen wel het geval was. De drie locaties van de scholen moeten volgens het advies dus op hun huidige locaties blijven. Door de commissieleden werden veel vragen gesteld. Bij een volgende vergadering gaat men hierover met elkaar in debat. Wordt vervolgd.