Nieuws

Auto’s op waterstof

DRECHTSTEDEN – Om in 2050 de CO-2 uitstoot met minimaal 80% te verminderen hebben werkgevers in de Drechtsteden het voortouw genomen om binnen een tijdsbestek van drie jaar, vijf a zes waterstof-vulstations
te realiseren in de regio Drechtsteden. Dit initiatief is ontstaan aan een van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden. Leden van de WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals onder meer lokale overheden enthousiast weten te maken om aan te haken.

Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afgesloten met diverse partijen in de regio. Eind van dit jaar, of begin volgend jaar, de wordt er begonnen met de realisatie van het eerste waterstof-vulstation in de regio. Het is de bedoeling dat deze komt bij Van Twist aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht, ter hoogte van de Peugeot garage en Van der Wees . De doelstelling is dat deze in de loop van volgend jaar operationeel is. Het plan is gepresenteerd bij het Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personen auto’s, maar ook andere vervoersmodaliteiten moeten hiervoor benut gaan worden.