PAPENDRECHT – De gemeenteraad heeft op donderdag 7 november de begroting voor 2020 unaniem goedgekeurd. Voor dat jaar wordt een positief resultaat verwacht, maar in de jaren daarna verwacht men een tekort, oplopend tot €3.675.000 in 2023.

Het college van b&w verlaagt de budgetten voor ‘participatie’ met €40.000 en ‘kwetsbaren’ met €30.000. Dit wordt bereikt door de inwonertop niet door te laten gaan en de extra middelen voor communicatie, burgercontacten en informatievoorziening te verlagen.

Tijdens de vergadering nam de raad afscheid van CDA-fractievoorzitter Egbert Lichtenberg, die benoemd is als burgemeester van Altena. Lichtenberg ontving cadeaus en werd toegesproken door burgemeester Aart-Jan Moerkerke, nestor André Stremler en partijgenote Corrie Middelkoop. De vertrekkende politicus sprak een emotioneel afscheidswoord. Hij noemde daarin Papendrecht de mooiste Drechtstedengemeente.