PAPENDRECHT – In de vergadering van de commissie ABZ de gemeenteraad van maandagavond is die op de hoogte gebracht van het feit dat Papendrecht fors zal moeten bezuinigen, anders kunnen de tekorten in 2025 oplopen tot 6 miljoen euro.

De gemeente heeft aan de ambtelijke organisatie opdracht gegeven om een totaalpakket samen te stellen van alle mogelijkheden waarop bezuinigd zou kunnen worden. Die opdracht heeft ruim 180 suggesties opgeleverd waarover de commissie ABZ maandagavond is geïnformeerd.

De politieke partijen van Papendrecht kunnen tot 25 september technische en inhoudelijke vragen indienen die om verduidelijking vragen. In de eerstvolgende vergadering van de commissie ABZ op 12 oktober worden dan politieke keuzes besproken over het vervolgtraject.