Nieuws

Chemours neemt belangrijke stappen om uitstoot te minimaliseren

DORDRECHT – Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische gefluoreerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissie niveaus van 2017.
Daarnaast richt de onderneming zich op een reductie van de emissies van alle organische gefluoreerde stoffen met 80% in 2023. Chemours wil ervoor zorgen dat deze doelen worden opgenomen in zijn vergunning. De onderneming zal blijven samenwerken met alle belanghebbenden waaronder de bevoegde overheden en de gemeenschappen om ons heen.

Onze twee-fasen benadering combineert maatregelen die onmiddellijk ingaan met technologie voor de langere termijn, met specifieke jaarlijkse reductiedoelen.

Fase 1 is gericht op GenX en omvat:

· De optimalisatie van de bestaande filtratie met actieve-koolstofbedden die de onderneming aan het testen is, in combinatie met technologie voor het verwijderen van vaste afvalstoffen, om zo de emissies van GenX-stoffen naar water te verminderen met 90% tegen het einde van dit jaar. Het plan omvat ook de start van twee eerder aangekondigde proefprojecten voor het verminderen van emissies naar de lucht, die in gebruik genomen zullen worden zodra daarvoor toestemming is gegeven door de bevoegde overheden.
· In 2019 zal Chemours permanente koolstoffiltratie-installaties en aanvullende luchtwassers installeren en testen, met als doel een reductie met 95% van alle GenX emissies naar water en lucht tegen het einde van dat jaar.
· In 2020 verwacht Chemours het doel van 99% reductie te bereiken door verdere optimalisatie van de installaties en het omvormen van de proefopstellingen naar robuuste permanente eenheden.
· Chemours zal gebruik maken van recent verworven geavanceerde infrarood-beeldapparatuur en verbeterde lekdetectie- en reparatie (LDAR) technieken, met als doel het significant terugdringen van potentiële vluchtige emissies van organische gefluoreerde stoffen.
· Wij blijven doorgaan met de ontwikkeling van geavanceerde analyse- technieken om de sporenhoeveelheden te kunnen kwantificeren van de algehele hoeveelheid aan organische gefluoreerde stoffen die in de chemische processen ontstaan.

Als onderdeel van Fase 2 zal Chemours de volgende maatregelen nemen:
· De onderneming zal een aanvullende thermische oxidator installeren, testen en optimaliseren. Een thermische oxidator breekt de stoffen op, door de aanvoer onder hoge temperatuur te mengen met zuurstof.
· Chemours zal de inzet van actieve koolstoftechnologie in ons systeem voor sanering van grondwater optimaliseren om de aanwezigheid van organische gefluoreerde stoffen in direct geloosd afvalwater verder terug te dringen.
· Bovendien zal Chemours technologie ontwikkelen en implementeren voor het terugdringen van emissiepunten met lage concentratie. Dit omvat een mogelijke samenwerking met derde partijen voor het ontwikkelen van nieuwe, meer effectieve reductie-technologie die nu nog niet bestaat.
Paul Kirsch, President, Chemours Fluoroproducts, “Wij nemen de zorgen van de gemeenschap serieus en wij zijn toegewijd om verder te gaan dan de eisen die wet- en regelgeving aan ons stellen, om aan de verwachtingen te voldoen die de gemeenschap van ons heeft, nu en in de toekomst.”
Hij voegt daaraan toe, “Wij hebben een toegewijd team van hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs, aangevuld met externe deskundigen, die voortdurend werken aan een scala van reductie oplossingen voor de lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze oplossingen worden toegevoegd aan de succesvolle maatregelen die wij recent hebben genomen, de Chemours fabriek in Dordrecht een voorloper zal zijn in de industrie op het vlak van emissiebeheersing naar zowel water als lucht.”

Over Chemours

The Chemours Company (symbool van de notering aan de New York Stock Exchange: CC) helpt bij het creëren van een kleurrijke, sterkere en schonere wereld door de kracht van chemie. Chemours is een wereldleider op het gebied van titaniumtechnologieën, fluor-producten en chemische oplossingen en biedt zijn klanten oplossingen in een breed scala van industrieën met producten die de markt bepalen, toepassingsdeskundigheid en op chemie gebaseerde innovaties. Ingrediënten van Chemours zijn te vinden in kunststoffen en coatings, koeling en airconditioning, mijnbouw en in algemene industriële productie.
Onze belangrijkste producten zijn prominente merken zoals Teflon ™, Ti-Pure ™, Krytox ™, Viton ™, Opteon ™, Freon ™ en Nafion ™. Chemours heeft ongeveer 7.000 medewerkers en 26 productielocaties die ongeveer 4.000 klanten bedienen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Europa.
Het hoofdkantoor van Chemours is gevestigd in Wilmington, Delaware, en het aandeel is genoteerd aan de NYSE onder het symbool CC. Ga voor meer informatie naar chemours.com of volg ons op Twitter @Chemours of LinkedIn.