PAPENDRECHT – Op maandag 14 september komt de commissie ABZ weer bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat o.a. het totaalpakket van de ombuigingsvoorstellen voor gemeentelijke subsidieontvangers. Daarin worden alle mogelijkheden opgesomd die de gemeente heeft om subsidies aan te passen om de begroting vanaf 2021 financieel sluitend te krijgen.

Er staat o.a. ook een oplegnotitie van D66 op de agenda over over de (Zwarte) Piet. En een voorstel voor een communicatieplan van de gemeenteraad. Meer informatie over de vergadering is e vinden op de website van de gemeente.

De vergadering is ook te volgen via een stream: https://c.connectedviews.com/01/gemeente_papendrecht