PAPENDRECHT – Volgens Energieneutraalnederland.nl zou het energiegebruik in de gemeente Papendrecht fors lager zijn gemiddeld.
Inwoners van de gemeente betalen minder dan gemiddeld voor gas en stroom, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor.

Een gemiddeld huishouden in Papendrecht maakte in 2017 maandelijks ruim €104 over aan de energieleverancier. Dit is de afgelopen jaren echter wel sterk gegroeid: in 2019 loopt dit op tot liefst €135. Dat is echter nog steeds fors minder dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165,00.

De lagere energierekening komt tot stand door een relatief lager energieverbruik. Een gemiddeld gezin in Papendrecht stookt jaarlijks 1070 m³ gas en verbruikt 2940 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 m³ gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief lagere energieverbruik in Papendrecht kan verschillende oorzaken hebben zoals de aanwezigheid van bepaalde kleinere types woningen, kleinere huishoudens en een relatief hoog gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019
Hoewel de energierekening van gezinnen in Papendrecht flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €1652 naar €1303) gaan inwoners de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. Verwacht wordt dat de gemiddelde energiekosten in 2019 zullen stijgen naar ruim €135 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie in gemeente Papendrecht
Inwoners in Papendrecht maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 679 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 111 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.

Bron: https://www.energiehunter.nl/papendrecht/