PAPENDRECHT – De gemeente laat ieder jaar de sloten in Papendrecht schoonmaken, om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen.  Begin juni is men daarom begonnen met het maaien van de watergangen. In het midden van de sloot worden waterbeplanting, aanwezig kroos en overig zwerfvuil verwijderd.

Vorig jaar ontstond tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden vissterfte. Voor het maaien werd een boot gebruikt. Gepoogd is, dit jaar een dergelijke sterfte te voorkomen.  De werkzaamheden worden nu zoveel mogelijk uitgevoerd  met een mobiele kraan met een maaikorf in plaats van met een maaiboot. Dit is veel minder verstorend voor het waterleven in en rondom de sloot.

Waar de mobiele kraan niet kan komen (omdat de locatie niet bereikbaar is of omdat de watergang te breed is), is het onvermijdelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met een maaiboot. Om toch zoveel mogelijk rekening te houden met het waterleven, ziet de gemeente erop toe dat het aantal vaarbewegingen beperkt blijft.

Zuurstofgehalte en temperatuur van het water worden in de gaten gehouden. Eventueel worden de werkzaamheden gestaakt. Wat uit het water wordt gehaald, wordt op de kant gelegd en bekeken op de aanwezigheid van vissen en/of amfibieën. Eventueel aangetroffen vissen en amfibieën worden teruggezet in de sloot.

Na bijna anderhalve maand worden de werkzaamheden in de watergangen deze week afgerond. Als u dode vissen ziet liggen in het water of aan de kant, geef dit dan door via de melddesk (app mijngemeente). Dode vissen moeten zo snel mogelijk weggehaald worden om botulisme te voorkomen.