PAPENDRECHT – Het rommelt in de raadsfractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP). Op 29 september stapte het duo-raadslid Dick Vink op. De reden hiervoor is dat hij diepgaande meningsverschillen heeft met fractievoorzitter Ruud Lammers over hoe OP zich opstelt in de media, de politiek, de (raads)vergaderingen en uitingen in het algemeen.

Nu is er opnieuw gedoe in de fractie. De motie ingediend door Onafhankelijk Papendrecht fractievoorzitter Ruud Lammers om PAB raadslid Jaap Hoogeveen ‘te ontzetten als voorzitter van de commissie ABZ’ was niet van tevoren besproken met de andere fractieleden en zij wisten dus van niets. Dhr. Lammers diende de motie in omdat hij vond dat hij ten onrechte was beschuldigd van het verstrekken van ‘desinformatie’ in het dossier van fietsenhandel Korteland. De andere fracties in de raad namen afstand van de handelswijze van dhr. Lammers.

In een reactie stelt OP dat Dick Vink al ongeveer ¾ jaar niet meer aanwezig was bij fractievergaderingen en bij vergaderingen van de commissie Ruimte. De OP fractie was daarover niet tevreden en heeft hem gevraagd weer aan vergaderingen deel te nemen. Dhr. Vinck is daarop niet ingegaan. Zijn plaats in de commissie Ruimte wordt nu ingenomen door Hendrika Hoekstra.

Dinsdag 22 oktober zal Praatpaal Papendrecht tussen 20:00 en 21:00 uur aandacht besteden aan deze zaak via Papendrecht FM.