REGIO DRECHTSTEDEN – De ontwikkeling van een nieuwe visie voor het sociaal beleid van de Drechtsteden gaat de beslissende fase in. Het Drechtstedenbestuur heeft de visie naar de Drechtraad gestuurd.

Sinds september vorig jaar hebben (Drecht)raadsleden, inwoners, cliënten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ambtenaren meegepraat en geadviseerd over wat er nodig is om onze kwetsbare inwoners zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Doel is dat deze mensen goed voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. De uitkomsten van deze gesprekken leveren belangrijk materiaal voor de visie. Centraal staan: bestaanszekerheid versterken, werken aan ontwikkeling en zorgen voor ondersteuning.

De Drechtsteden vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Als dat niet zelfstandig lukt, moet de overheid ondersteuning bieden. Portefeuillehouder Peter Heijkoop: “Er zijn in onze regio helaas te veel mensen die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen en vooral bezig zijn met overleven. Onder hen veel werkenden met een heel laag inkomen en gezinnen in armoede. We willen en moeten in deze inwoners blijven investeren. Ook om erger te voorkomen. De maatschappelijke kosten en problemen worden alleen maar groter.” Portefeuillehouder Pieter Paans over de WMO: “Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar hulp en ondersteuning. We zien de kosten sterk toenemen en dat vraagt om het maken van verstandige keuzes in het belang van onze inwoners.”

De zeven Drechtstedengemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden gaan de visie uitwerken in een uitvoeringsplan. Dit wordt opgesteld nadat duidelijk is geworden wat een en ander mag kosten. De Drechtraad beslist jaarlijks welke ambities uit de visie worden uitgevoerd.