PAPENDRECHT – Op het gemeentehuis van Papendrecht wappert geen regenboogvlag. D66-fractievoorzitter Trijntje van Es had daarvoor een oproep gedaan naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na deNashville verklaring waarin homoseksualiteit veroordeeld wordt. Na overleg tussen het Papendrechtse college en de fractievoorzitters heeft het college in een verklaring afstand genomen van de Nashville verklaring.

De verklaring van het college luidt: “Het college van Papendrecht spreekt zich uit tegen elke vorm van discriminatie en nemen daarmee afstand van de Nashville verklaring. Bij binnenkomst in het gemeentehuis vinden wij de tekst van Artikel 1 van de grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. Wij onderschrijven dit artikel vanzelfsprekend ten volle. Iedere inwoner van Papendrecht telt evenveel mee, ongeacht geloof, afkomst of geaardheid. Het Papendrechtse college wil niet reageren op incidenten. Bovendien is er vrijheid van meningsuiting. “Wij zijn dan ook geen voorstander van het hijsen van de regenboogvlag naar aanleiding van de Nashville-verklaring op zich. Het is in onze ogen krachtiger om jaarlijks op coming out dag, 11 oktober, de regenboogvlag te hijsen en willen dit voorleggen aan de fractievoorzitters.”

Trijntje van Es noemde deze verklaring ‘een grote stap vooruit’ omdat dit eerder onbespreekbaar was.