PAPENDRECHT – Sloten en watergangen krijgen deze maand hun jaarlijkse grote onderhoudsbeurt. De gemeente kiest voor een zo diervriendelijk mogelijke methode.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met een mobiele kraan met maaikorf in plaats van met een maaiboot. Dat is minder verstorend voor het waterleven in en rondom de watergang. Waar die mobiele kraan echt niet kan komen, wordt het aantal vaarbewegingen van de maaiboot beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

De uitvoeringswijze is in overleg met bewoners, vissers, het waterschap en de aannemer bedacht, met als doel dat flora en fauna er zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervinden. Er wordt verder rekening gehouden met nesten. Werklui houden een afstand van minimaal drie meter. Al het maaisel dat vrijkomt wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en amfibieën. Die worden dan teruggezet in de sloot.

De gemeente verwacht dat de vissterfte mee zal vallen, omdat vissen niet in de paaitijd zitten en dus minder kwetsbaar zijn. Wie desondanks toch dode vissen aantreft, wordt gevraagd contact op te nemen via telefoon 14078 of de app “Mijn gemeente”.