PAPENDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de vestiging van de Lage Waard aan de Burgemeester Keijzerweg te slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. De betreffende lokalen moeten dan verhuizen naar de Vijzellaan, waar de hoofdvestiging van de Lage Waard staat.

Overigens is nog niet duidelijk wat er met die, ook zeer verouderde, vestiging gaat gebeuren: sloop en nieuwbouw of renovatie. Als de raad akkoord gaat met het plan, wordt er na de zomer een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

In dat onderzoek wordt ook gekeken naar het Willem de Zwijger College, waarvan het pand net zo versleten is. Voor de Willem wil men een toekomstbestendig gebouw, op de huidige locatie of ernaast tussen de Douwes Dekkerlaan en de Rembrandtlaan, waar inmiddels een sauna is gesloopt. Ook hier is het de vraag of men kiest voor nieuwbouw of renovatie.

Er wordt al jaren gesproken over eventuele nieuwbouw voor beide scholen en daarbij zijn al veel locaties de revue gepasseerd. De gemeenteraad heeft eerder al bepaald dat in ieder geval een van de huidige locaties vrij moet komen voor woningbouw.

Wat een een ander voor theater De Willem betekent, is niet duidelijk. Het theater maakt nu deel uit van de gebouwen van het Willem de Zwijger College.

Het haalbaarheidsonderzoek zou aan het einde van het jaar klaar moeten zijn, maar het is niet zeker of dat haalbaar is als gevolg van de coronacrisis. De definitieve beslissing stond gepland voor het eerste kwartaal van 2021, maar ook dat is misschien niet haalbaar.

Bron: AD De Dordtenaar