PAPENDRECHT – Omdat veel ouderen tijdens de coronacrisis bijzonder worden getroffen omdat ze hun dagen alleen door moeten brengen start Rotaryclub Papendrecht een actie die jong en oud met elkaar verbindt.

Daarnaast levert de actie een bijdrage aan de lokale horeca.

Voorzitter Egbert Lichtenberg daarover:
“Het jaarthema van onze club is Ontmoeten en verbinden. In het kader daarvan hebben wij deze
activiteit georganiseerd waarbij we jongeren met ouderen verbinden. Het komt er kort gezegd op neer
dat wij jongeren vragen een brief te schrijven of tekening te maken voor een oudere. Het moet iemand
zijn waarvan zij denken dat deze een hartverwarmend bericht heel goed kan gebruiken. Als zij die zelf
niet kennen mag het ook aan een onbekend iemand. Via onze maatschappelijke partners komt het
altijd op een goed adres terecht. Als Rotaryclub gaan wij zorgen dat deze brief of tekening wordt
bezorgd en wij organiseren er een heerlijk diner bij. De doelgroep is bij voorkeur een ouder iemand in
Papendrecht die nu geen bezoek mag ontvangen.”

De concrete oproep is aan kinderen en jongeren om een hartverwarmende brief of tekening te maken
voor een ouder iemand in Papendrecht die geen bezoek mag ontvangen en die te mailen naar
papendrechtrotaryclub@gmail.com.

Voor de ontvanger gaat Rotary een heerlijk diner bestellen bij de horeca gelegenheden die dat in
Papendrecht en omgeving aanbieden. De Rotaryclub draagt er zorg voor dat de brief of tekening met
de maaltijd op de bestemming komt en draagt de kosten. De actie loopt tot 1 juli, zolang het budget dit
toelaat.

Over de Rotary Club
Rotary Club Papendrecht en omstreken bestaat sinds 1992 en schommelt al jaren rond de 25 leden.
Deze leden wonen of werken in de Papendrechtse regio of hebben hier een speciale binding mee.
Iedereen heeft een verschillende beroepsgroep. Ondernemers en ondernemende mensen uit de
Papendrechtse regio dus.

Bij het Rotary lidmaatschap hoort ook iets terug doen voor de maatschappij. In Rotary jargon
“Service above self”. Jaarlijks zetten de leden van de club zich hiervoor in. Soms in de
openbaarheid, maar ook vaak zonder publiciteit. Het ontwikkelen van vriendschappen, van elkaar
leren, ontvangen van interessante gastsprekers en de mogelijkheid tot netwerken hoort uiteraard ook
bij het Rotary lidmaatschap. Rotary is de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld met 1,2 miljoen
leden in 34000 clubs. Nederland telt 500 clubs en ruim 19.000 leden.