PAPENDRECHT – Tijdens de raadsvergadering van 14 mei is de VVD motie “Ruim baan voor terrassen in Papendrecht” unaniem aangenomen.

In de motie werd gevraagd om in overleg met de ondernemers en omwonenden zeer ruimhartig om te gaan met tijdelijke verruiming van de terrassen voorlopig van 1 juni tot half oktober 2020. Ook wordt bekeken of een extra gezamenlijk terras (Street Food Market) gewenst is. De motie vroeg ook om voor de vergunning geen leges te berekenen. De regeling wordt niet beperkt tot de horecaondernemers op de Markt.

Alle partijen konden zich vinden in het voorstel om de lokale horecaondernemers en het publiek hiermee te ondersteunen. Wethouder Pieter Paans heeft komende maandag overleg alle betrokkenen. Er zal ook kort met omwonenden worden overlegd.

Foto: VVD-fractie Papendrecht