PAPENDRECHT – Papendrechts leidingwater bevat 22 x meer Gen X dan leidingwater uit Dordrecht en 142 x keer meer dan leidingwater uit Sliedrecht.

Vanwege het grote verschil is de test door het laboratorium nog een keer uitgevoerd, met hetzelfde resultaat.

Het chemisch/toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), onder leiding van Prof. Dr. Jacob de Boer, heeft vastgesteld dat zich in een door henzelf genomen monster van Papendrechts leidingwater 20 nanogram (ng) per liter FRD-902/FRD-903 (perfluorverbinding Gen X) bevindt.

In het bemonsterde Dordrechtse leidingwater werd 0,88 ng Gen X per liter gemeten en in het Sliedrechtse
leidingwater 0,14 ng. Wat betreft PFOA werd in het monster dat genomen is in Papendrecht ook een duidelijk hoger niveau (10 ng per liter) gemeten dan in Dordrecht (3,4 ng). In het leidingwater van Sliedrecht (< 0,5. ng) werd geen detecteerbare hoeveelheid PFOA gevonden.

Waar komen de grote verschillen in Gen X en PFOA hoeveelheden vandaan?
Het Dordrechtse leidingwater van Evides is afkomstig uit de spaarbekkens in de Biesbosch en diep grondwater. Sliedrechts leidingwater, geleverd door Oasen, is afkomstig van diep grondwater uit Lexmond. Voor Papendrechts leidingwater -en ook voor Alblasserdam en Kinderdijk- wordt door Oasen rivierwater (uit de Lek, stroomafwaarts vanaf Chemours in Dordrecht) en grondwater gebruikt.

Hoeveelheid Gen X en PFOA in Papendrechts leidingwater hoger dan mogelijk toekomstige Europese norm
De wettelijk maximale norm voor de aanwezigheid van Gen X en PFOA in leidingwater ligt in Nederland momenteel op 150 ng per liter. In de European Food Safety Agency (EFSA) is besproken dat een aantal perfluorverbindingen mogelijk ca. vijftien keer giftiger zijn dan eerder werd verondersteld. De EFSA doet hier aanvullend onderzoek naar.

De resultaten hiervan zullen, naar verwachting, later dit jaar bekend worden. Indien de vijftien keer strengere norm van 10 nanogram per liter later dit jaar daadwerkelijk verplicht zou worden, zit het Papendrechtse leidingwater, op basis van de nu gemeten 20 nanogram Gen X, boven deze nieuwe, strengere norm. In december 2018 hebben het AD en Follow the Money artikelen over de strengere norm gepubliceerd.

Bio-accumulatie: de opeenhoping van chemische stoffen in ons lichaam
Bepaalde giftige chemische stoffen, zoals Gen X en PFOA, zijn slecht afbreekbaar in het milieu. Door dagelijkse inname van leidingwater waarin zich restanten van deze stoffen bevinden, ontstaat een geleidelijke opeenhoping van deze giftige stoffen in ons lichaam: dit heet bio-accumulatie.

Hoeveel Gen X en PFOA kan ons menselijk lichaam opnemen dan wel verdragen voordat we er ziek van worden? Gen X wordt binnen circa een dag afgebroken in het menselijk lichaam, terwijl dat voor PFOA jaren is.