Nieuws

Vrijwilligers gezocht

PAPENDRECHT – De BWI (brede welzijnsintelling) Papendrecht beheert wijkgebouw De Spil waar dagelijks activiteiten voor ouderen plaatsvinden zoals: biljarten, stijldansen, klaverjassen, kegelen en sjoelen. Per toerbeurt werkt een team van 15 vrijwilligers achter het buffet om onze bezoekers te voorzien van een kop koffie, thee of fris.Voor deze locatie zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die ons team op vrijdagmiddag wil komen versterken. Een buffetdienst loopt van 13.30 – 16.30 uur en is in principe éénmaal in de twee of drie weken. In vakantieperioden of in geval van ziekte kan het voorkomen dat er vaker een beroep op u wordt gedaan. Naast het verkopen van koffie, thee en fris aan de bezoekers, beheert u het buffet en de daarbij behorende werkzaamheden.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de BWI, Seringenstraat 16 , 078-6154741 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur).