PAPENDRECHT – Vanaf 20 januari start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug in de N3 en gaat de brug voor twee en halve maand dicht. De brug is in slechte staat. Vanwege de veiligheid mag er tijdens het werk geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug. De N3 gaat dicht tussen de afslag bij de Merwedestraat en de afslag bij de Provincialeweg.

Het ministerie onderkent dat onze regio hier overlast van gaat ondervinden en heeft middelen vrijgemaakt voor maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht worden de maatregelen voorbereid. Er wordt gekeken naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van verkeerregelaars, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties.

Maar ook met deze maatregelen zal het druk worden. In Papendrecht verwacht de gemeente dat vooral de doorstroming op de Burgermeester Keizerweg minder wordt. Wethouder De Ruijter: “Pak binnen Papendrecht zo veel mogelijk de fiets. Dan houden we ons dorp met elkaar bereikbaar. Naar en uit Dordrecht zal het fors drukker worden. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer, denk aan de verbinding met de Waterbus.”

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over de renovatie van de Wantijbrug kan men bellen naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 of surfen naar www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug.