ALBLASSERWAARD – Het Waterschap Rivierenland leent €100 miljoen van de Europese Investeringsbank. Met dit geld kan het waterschap de 160 kilometer aan dijken in het rivierengebied versterken. Ook gaat het waterschap het geleende geld gebruiken voor de uitbreiding van de rioolwaterzuivering en de aanleg van zonnepanelen.

Waterschap Rivierenland beheert het water van onder meer de Alblasserwaard.

De EIB is een instelling van de Europese Unie, bedoeld voor langlopende leningen aan onder meer klimaatprojecten. De Europese Investeringsbank heeft geen winstoogmerk en kan daardoor goedkoop geld lenen. Waterschap Hollandse Delta leende eerder ook geld van de Europese investeringsbank.

Bron: Rijnmond.nl