Naam stichting RTV Papendrecht is een ANBI-stichting.
RSIN nummer 8211.45.848
Adres Standerdmolen 33
3352 CH  Papendrecht
Telefoon 078 615 82 41
Bestuur voorzitter               drs. J.G. Hulswit
penningmeester   dhr. A.P. van de Merwe
bestuurslid            mevr. H.F. van Ligten
bestuurslid            dhr. R. van Engelen
bestuurslid            dhr. L.J.M. Stolk
Beloningsbeleid Er worden geen salarissen betaald.
Medewerkers zijn uitsluitend vrijwilligers.
Doelstelling Het verzorgen van lokale publieke omroeptaken zoals radio, TV, website en het publiceren via sociale media.
Het realiseren van een Lokaal Toereikend Media Aanbod – LTMA conform artikel 2 Mediawet 2008.
Activiteiten verslag RTV Papendrecht doet verslag van een groot aantal lokale evenementen en gebeurtenissen in Papendrecht via radio, TV en website,
o.a. door dagelijkse TV reportages van nieuwsitems en dagelijkse nieuwsbulletins via de radio.
Papendrecht FM verzorgt wekelijks 47 uur  radio met gepresenteerde programma’s.
Papendrecht FM is de officiële calamiteitenzender voor de gemeente Papendrecht i.s.m. RTV Rijnmond.