Aansprakelijkheid
De navolgende bepalingen en condities hebben betrekking op het materiaal op deze site.

Het auteursrecht van het materiaal op deze site berust bij RTV Papendrecht, tenzij anders vermeld.

Het is voor gebruikers toegestaan om materiaal te bekijken, te printen en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site, bestaande uit teksten, foto’s, structuur en opbouw aan te passen of te wijzigen, dan wel te verwijderen. Gebruikers mogen het materiaal niet verspreiden, verzenden, reproduceren of uitgeven (elektronisch of op welke wijze dan ook) zonder voorafgaande toestemming van RTV Papendrecht. Alle andere rechten voorbehouden.

Hoewel RTV Papendrecht streeft naar juistheid van het geboden materiaal op deze site en zich ervoor inspant dat alle informatie correct is, wordt de informatie geleverd zoals deze is, zonder garantie in welke vorm dan ook. RTV Papendrecht accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies.

RTV Papendrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruiken van informatie op deze site door, dan wel voor, derden kan hebben. RTV Papendrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies die veroorzaakt is door het gebruik van de informatie op deze site.

RTV Papendrecht aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van welke site dan ook, waar deze site naar verwijst. De hyperlinks worden geleverd zoals deze zijn, zonder garanties in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft RTV Papendrecht geen zeggenschap over de informatie van derden op deze site. RTV Papendrecht is niet aansprakelijk voor deze informatie en accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of ontbrekende (delen van) informatie van deze derden.

Alle auteurs of leveranciers van een link naar deze site, dienen te weten dat RTV Papendrecht de inhoud van deze link niet perse leest, controleert of bewerkt.

RTV Papendrecht probeert er zeker van te zijn dat haar publicaties, advertenties en andere aanbiedingen op deze site in volledige overeenstemming zijn met het Nederlandse recht en met de wetten van andere landen waarvoor de inhoud van deze site is bedoeld. In de gevallen dat een wet van een buitenlands land niet volledig wordt nageleefd, vragen wij bezoekers ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de inhoud van de site kunnen aanpassen.

De verklaringen en opinies van bezoekers en adverteerders, gedaan in bij de reacties, advertenties of op andere wijze op deze site zijn voor rekening van deze bezoekers en adverteerders en zijn geen verklaringen en opinies van RTV Papendrecht.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van RTV Papendrecht vooraf is het verboden te ‘deep-linken’ naar de site van RTV Papendrecht. Het is niet toegestaan om sites van RTV Papendrecht of HTML-pagina’s van de site van RTV Papendrecht op te (laten) roepen in een frame van een ander dan www.rtvpapendrecht.nl.

RTV Papendrecht staat wel toe dat zonder toestemming gelinkt wordt naar de hoofdpagina van haar site.

Hoewel RTV Papendrecht ernaar streeft om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. RTV Papendrecht is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers als het gevolg van een virus kunnen oplopen. Men wordt dan ook aangeraden zelf maatregelen tegen virussen te nemen voordat informatie van deze site wordt gedownload.

Regels met betrekking tot het plaatsen van reacties
Bij sommige artikelen kunnen reacties worden geplaatst. RTV Papendrecht waardeert uw mening, maar er zijn wel regels. De algemeen geldende fatsoensnormen dienen in de reacties geëerbiedigd te worden. Racisme, bedreiging, pesten, beledigen, seksueel getinte opmerkingen e.d. zijn niet toegestaan en kunnen ertoe leiden dat wij uw IP-adres blokkeren en in ernstige gevallen doorgeven aan de politie.