Jaaroverzicht 2012 RTV Papendrecht

Activiteiten
De medewerkers van RTV Papendrecht zijn ook in het jaar 2012 vol enthousiasme aan de slag gegaan. Na het eerste bestaansjaar 2011 kan vastgesteld worden dat de jonge lokale omroep snel aan populariteit wint. De zeer succesvolle Kerstmarkt 2011, waarbij de radio sectie vanaf locatie een zeer actieve bijdrage leverde, heeft daar zeker aan bijgedragen.

Ook in 2012 werden heel snel enkele mijlpalen bereikt.

Van de Dodenherdenking werd een live verslag gedaan.

Koninginnedag werd een doorslaand succes. Vanaf een klein podium aan de Eilandstraat deed Papendrecht FM weer live verslag van de gang van zaken. Daarbij zwierven verslaggevers door het hele feestgebied.

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van RTV Papendrecht werd een open dag georganiseerd. Tot groot genoegen van de medewerkers werden de studio’s die dag door ruim 200 belangstellenden bezocht. Het leverde bovendien een aantal nieuw vrijwilligers op.

Tijdens de Powerpark festiviteiten waren dit keer niet alleen de Papendrecht FM radioverslaggevers actief maar werd ook de eerste reportage van TV Papendrecht gerealiseerd. Overigens nog wel met een geleende camera.

In nauwe samenwerking met Ronde Tafel 140 werd uitgebreid radio en TV verslag gedaan van de intocht van Sinterklaas. RTV Papendrecht leverde dit keer zelfs ook de ‘Speaker’ die zeer succesvol de verschillende fases van die intocht aan elkaar praatte.

Zeker als hoogtepunt aan te merken was de deelname aan de Kerstmarkt 2012. Inmiddels was de omroep in het bezit gekomen van een voormalige bouwkeet die om vrijwel niet ter beschikking was gesteld. Vele uren werden besteed aan de ombouw en inrichting om de unit geschikt te maken als locatie unit. Mede dankzij medewerking van de gemeente kon de unit worden voorzien van een voormalige winkelpui uit het gesloopte van de Kevie pand.

De actie tijdens de Kerstmarkt leverde uiteindelijk een respectabel bedrag van €3000,- op voor de Voedselbank.

Financiën
Al vanaf begin van het bestaan van RTV Papendrecht werd overleg met het college van B&W gevoerd over de financiering van de lokale omroep. De gemeente heeft vanaf begin van het bestaan van haar omroep de van rijksoverheidswegen vastgestelde exploitatiesubsidie onverkort doorgegeven. Met die middelen werd in 2010 begonnen met de verbouwing van het pand en de technische inrichting en uitrusting van de radio sectie van RTV Papendrecht.

Dat bedrag was echter op dat moment al onvoldoende om die verschillende investeringen te financieren. Daarvoor werd vanuit de particuliere sector een korte termijn lening verkregen tegen zeer laag tarief.

Medio 2012 was de radio sectie vrijwel compleet uitgerust. De volgende fase was de inrichting en uitrusting van de TV afdeling.

Via goede contacten kon een professionele camera geleend worden en werden de eerste TV verlagen gemaakt. De film montages moesten echter nog bij particulieren gedaan worden omdat de middelen ontbraken om goede apparatuur aan te schaffen.

In november ontving het bestuur de bevestiging dat het college van B&W bereid was om de gemeenteraad alsnog een raadsvoorstel voor te leggen voor een eenmalige financiering van de investeringen van de omroep. Al in 2010 werd daarvoor een uitgebreide begroting neergelegd. Buiten de doorgifte van de exploitatiesubsidie werden echter nog geen middelen voor die investeringen ter beschikking gesteld. Met het te verwachte raadsvoorstel zullen de dringende investeringen in met name TV apparatuur gedaan kunnen worden.

De beschikbare exploitatie subsidie is voldoende om continuïteit van de activiteiten van RTV Papendrecht te waarborgen. Naast die basis inkomsten zal de omroep ook inkomsten uit projecten en reclame genereren.

Organisatie
In september 2010 startte RTV Papendrecht met tien medewerkers die zich vanaf dat moment vooral met alle energie stortten op de verbouwing van het pand en de inrichting en uitrusting van de studio’s.

Op 18 juni 2011 ging de lokale publieke omroep RTV Papendrecht officieel van start met op dat moment twaalf vaste vrijwillige medewerkers.

In december 2011 werd de 69ste vrijwillige medewerker geregistreerd.

De organisatie is verdeeld in een sectie Radio en een sectie TV. Onder de vrijwilligers bevinden zich universitair afgestudeerde journalisten, afgestudeerde audio – video experts, ICT studenten, middelbare scholieren en zelfs een getrainde stemacteur.

Vanaf 2011 is stichting RTV Papendrecht officieel Maatschappelijk Stage Bedrijf en zijn maatschappelijk stagiaires ook actief in de organisatie. Een docent middelbaar onderwijs is formeel stage begeleider.

Vanaf 2013 is RTV Papendrecht officieel geaccrediteerd als Stagebedrijf voor de Grafische industrie tot en met niveau 4. In het eerste kwartaal krijgt de omroep een stagiair uit het tweede leerjaar. Naast de ervaring die de student kan opdoen is het ook een dankbare bron van kennis voor de RTV Papendrecht medewerkers.

RTV Papendrecht
C. A. Wijmans
Voorzitter