Jaaroverzicht 2014 – RTV Papendrecht

Operationeel
Het jaar 2014 van RTV Papendrecht kenmerkte zich al vanaf begin door dagelijkse intensieve inzet van tientallen vrijwillige medewerkers. In de radio studio’s of achter de camera of voor de computer, rust is er zelden.

Het radio en TV jaar begon spectaculair door de live verslaggeving van het EK Korfbal vanuit de hallen van PKC/Hagero. Voor de locatie unit werd een markante plaats gevonden direct in de ingang naar het terrein. De aanwezigheid van RTV Papendrecht werd daarmee krachtig duidelijk gemaakt.

De TV afdeling groeide dit jaar als kool. Ook nu weer een aantal spraakmakende reportages, documentaires en nieuwsverslagen. Een steeds betere kwaliteit van het product leverde weer nieuwe klanten op, waardoor de TV afdeling weer de money maker van de omroep werd. Een enorme opsteker gezien de financiële situatie van RTV Papendrecht.

Activiteiten

 • In maart werden uiteraard de verkiezingen en het daaraan voorafgaande debat voor TV vastgelegd.
 • In totaal ruim 35 radio zenduren werden door vrijwillige presentatoren gevuld met nieuws, bijzondere feiten, informatie over tal van onderwerpen en uiteraard muziek, in lijn met het karakter van hun programma.
 • Leden van het RTV Papendrecht team gingen op eigen initiatief naar de Alpe d’Huez om daar, samen met nog vijf andere omroepen, verslag te doen van de beklimmingen.
 • Een spannend en inspannend project was de tweejaarlijkse PaBlo loop van de AV Passaat atleten. Een vierdaagse Marathon van Papendrecht naar partnerstad Blomberg over bijna 400 kilometer. Een camera team volgende de Marathon lopers, ving ze halverwege in Duitsland op en legde die overnachting vast. Daarna reed het team door naar Blomberg waar ze de aankomst en de overweldigende ontvangst filmden.
 • Dodenherdenking en Bevrijdingsdag waren in 2014 zeer bijzonder. Tijdens het bezoek van James Keeffe, de zoon van de in 1944 in Papendrecht neergestorte Amerikaans piloot, volgde hij het pad dat zijn vader destijds ging op weg naar de vrijheid. Filmverslagen van de overtocht per parlevinker roeiboot naar Dordrecht en de gang naar het eerste onderduikadres. Radio en film verslagen van de indrukwekkende Dodenherdenking in aanwezigheid van James en meneer Korteland, die de piloot in zijn schuur vond en hielp. Een emotioneel TV interview met James op het erf van Margrė van Wijngaarden.
 • Een bijzonder spectaculaire reportage werd van de sloop van de Witte Brug gemaakt. Tot diep in de nacht stond het camerateam opnames te maken die later tot een ‘historische’ film werd samengevoegd en vertoond.
 • De jongste medewerkster van de TV afdeling legde vier dagen lang de Alternatieve Vierdaagse van RIVAS vast. Een prestatie waar ze een bijzondere vermelding door de leiding van Rivas ontving. Bovendien werd de film aangeboden voor nominatie voor de Plane Tree Award.
 • Indrukwekkend was de TV reportage van het jaarlijkse Vuurwerkfestival in Scheveningen bij Crazy Piano’s die op verzoek van Willaerts eigenaar Van Dijl werd gemaakt.
 • In opdracht van de Kinderboerderij werden de sponsors van eerste uur geïnterviewd en de opnames worden als promo in continue film op het scherm op de boerderij vertoond.
 • In opdracht van de gemeente werd de bouw van het Sportcentrum vanaf het slaan van het eerste piketpaaltje op film vastgelegd. De voortgang van de bouw werd wekelijks vastgelegd en in de vorm van het Bouwjournaal op website en TV vertoond. Tientallen journaals gaven de inwoners een wekelijks beeld van de ontwikkeling van het centrum.
 • In september werd gestart met een nieuw wekelijks radio programma, Papendrecht Actueel. In korte tijd werd het een zeer populair programma waarin maatschappelijk betrokken inwoners, ondernemers en politici aan het woord komen.
 • Eėn van de medewerksters startte, mede in het kader van haar minor studie Filosofie, een nieuw radioprogramma. ‘Geloof je het zelf’ geeft alle religieuze, mystieke en filosofische stromingen ruim de gelegenheid zicht te presenteren. Onderscheid wordt niet gemaakt.
 • De studio’s van RTV Papendrecht zijn regelmatig het toneel van live radio optredens van bekende en minder bekende Papendrechtse artiesten. De hele studio wordt daarvoor omgebouwd.
 • Uiteraard werd het zendjaar afgesloten met deelname aan de Kerstmarkt waarbij de bekende blauw-witte locatie unit pal tegenover de ingang van de IJsbaan stond. Helaas moest besloten worden de zaterdag af te gelasten in verband met dreigende weersomstandigheden.

Regionale samenwerking
Bij een zeer groot ongeval, met mogelijk grote gevolgen voor grote groepen inwoners in het verzorgingsgebied Rijnmond, kunnen de hulpdiensten Radio Rijnmond inschakelen als calamiteitenzender. Met ingang van 1 januari 2013 is de zender RTV Papendrecht opgenomen in het calamiteiten zender circuit. Bij grote incidenten wordt de zender automatisch ingeschakeld en krijgen inwoners van Papendrecht via hun eigen lokale zender de meest actuele informatie en instructies. Wanneer de calamiteit plaats vindt in de gemeente Papendrecht worden ook lokale verslaggevers ingeschakeld in het reportage traject en kan de studio voor live berichtgeving bezet worden.

In lijn met de landelijke ontwikkeling nam het bestuur van RTV Papendrecht al in 2013 het initiatief om met de ‘buur omroepen’ in de Alblasserwaard contact op te nemen. OLON en OCW stimuleren een nauwe samenwerking tussen omroepen in dezelfde regio. Voor RTV Papendrecht zijn dat Merwe RTV Sliedrecht en Klok Radio Molenwaard.

Er wordt al op technisch vlak samengewerkt. Ook in een aantal gevallen werken verslaggevers samen als het gaat om bijzondere evenementen.
De vertegenwoordiger van RTV Papendrecht treedt op als woordvoerder naar OLON en OCW in zaken die de ontwikkeling van deze trend aangaan.
Een mogelijk onderdeel zal zijn de ontwikkeling van de zogenaamde MediaHub, een technisch platform dat digitale uitzendingen mogelijk maakt.

Financieel
De financiële positie van RTV Papendrecht is onveranderd zeer moeilijk. De investeringsbekostiging, die al vanaf 2010 op toekenning wacht, staat nog steeds ter discussie.
Ook in 2014 wist de omroep met commerciële activiteiten weer een redelijk omzet te realiseren. Met name de TV groep is daarbij de belangrijkste bron van inkomen.
Organisatie
Ook in 2014 meldden zich weer nieuwe vrijwilligers aan voor verschillende activiteiten. Leerlingen van het Vmbo kwamen voor een eenvoudige tweewekelijkse stage, maar raakten dermate enthousiast dat ze zich aanmelden als vaste medewerker. Daarmee werd het team versterkt met een jonge ambitieuze aankomende journaliste en een cameravrouw.

Van twee grote regionale grafische opleidingsinstituten kwamen in 2014 in totaal negen leerlingen hun officiële vier maanden durende stage bij de TV afdeling lopen. De TV afdeling mag zich verheugen in een grote populariteit onder de leerlingen. Het is bekend dat stage lopen bij TV Papendrecht betekent dat alle disciplines zoals camera werk, montage, regie en productie aan de orde komen. Ze worden vanaf de eerste dag ‘in het diepe’ gegooid. En dat is precies wat de stagiaires zoeken.

Na enige wisselingen was het bestuur eind 2014 weer op de gewenste sterkte.

Techniek
Het bekend struikelblok, het ontbreken van digitale uitzending, werd ook in 2014 niet opgelost. In weerwil van de berichten van de OLON kon nog geen gebruik gemaakt worden van het beloofde platform, de MediaHub. RTV Papendrecht, en dan met name TV Papendrecht staat op de lijst van omroepen die als eerste gebruik gaan maken van die digitalisering. Van het platform wordt al wel gebruik gemaakt. De films op de website worden via die techniek getoond. De verwachting is nu dat de techniek in zijn geheel medio 2015 echt ter beschikking komt.

Met name voor de commerciële activiteiten van de TV afdeling is dat cruciaal.

Toekomst
De financiële situatie blijft een handicap. Uit overweging van kostenbesparing is bij de inrichting van de studio’s in 2010/2011 vaak gekozen voor gebruikte apparatuur. Naar verwachting komen delen van de installatie nu wel aan het einde van hun technische leven en zouden vervangen moeten worden. Door de achterstand vanaf het begin is de omroep nog niet in staat geweest daar de benodigde reserves voor op te bouwen. Nog steeds heeft het bestuur van RTV Papendrecht de hoop dat voor de kosten van gedane investeringen een goede oplossing komt.

Samenvatting
RTV is een florerende lokale publieke omroep met krachtige wortels in de lokale samenleving. Het geleidelijk groeien van het aantal vrijwillige medewerkers, naar inmiddels ruim zeventig, bevestigt het vertrouwen dat de samenleving heeft in haar omroep.

Ook het feit dat vanuit die samenleving nu doorlopend initiatieven komen om de omroep in te schakelen bij evenementen geeft aan dat men de lokale omroep beschouwt als deel van het dagelijkse leven.

Zeker ook met het bedrijfsleven worden zeer goede contacten onderhouden en de verwachting is dat zich dat gaat lonen wanneer over de moderne digitale zender technieken beschikt kan worden. Een ontwikkeling die vertraagd is, maar die in de loop van 2015 verwacht wordt.

In het grote enthousiasme van de vrijwillige medewerkers en de waardering van de lokale samenleving ziet het bestuur de rechtvaardiging voor het voortbestaan va RTV Papendrecht.

Het bestuur spreekt daarom ook de hoop uit dat de inspanningen van het RTV Papendrecht vrijwilligersteam alle steun en een betrouwbare continuïteit te wachten staat.

Chris Wijmans
RTV Papendrecht
voorzitter