PAPENDRECHT – In het radioprogramma Praatpaal is Rens van Hal (D66) dinsdagavond te gast. Van Hal is fractiespecialist van zijn partij en met hem wordt besproken over de verkenning van de onderwijshuisvesting in Papendrecht.Het ziet er naar uit dat er geen gezamenlijk gebruik van gebouwen zal komen en dat de gemeente 25 miljoen moet investeren.

Achtergrond informatie:
Enige jaren geleden kwamen beide VO scholen in Papendrecht (het Willem de Zwijger College en De Lage Waard) met een gezamenlijk document. Daarin is hun visie op VO onderwijs in Papendrecht te lezen. Beide scholen gaven aan dat hun gebouwen te oud zijn.
Er kwamen plannen voor een locatie met meerdere gebouwen. Scholen konden zo hun identiteit behouden, maar wel gezamenlijk gebruik maken van bijvoorbeeld techniek lokalen. De scholen wilden dit graag en gaven dit in 2014 bij de Papendrechtse politiek aan.
Het plan werd gelanceerd voor een scholendorp in het Oostpolderpark. Dit leidde tot veel beroering bij bewoners. De gemeenteraad heeft gezegd dat het daar niet gaat gebeuren. Op zoek dus naar een andere plek.
Er kwam een kink in de kabel toen bleek dat met name De Lage Waard een andere koers wilde varen en leek af te zien van het plan om een scholendorp neer te zetten.
Het huidige college stelde een verkenner aan en die heeft donderdag in de commissie Samenleving rapport uitgebracht aan de raads- en commissieleden. Haar bevindingen: geen samenwerking, maar nieuwbouw voor De Willem, nieuwbouw voor de Lage Waard BK weg en verbouw voor de Lage Waard Vijzellaan. Dit wordt overigens voor 50 tot 60% bekostigd door het Rijk, de rest legt de gemeente Papendrecht bij (25 miljoen, geld van en voor de inwoners). Voor alle duidelijkheid: de helft van alle leerlingen komt van buiten Papendrecht.

In het tweede uur een gesprek met de Stichting Noodopvang Papendrecht. Zij zien zichzelf als een hulplijntje voor mensen die na jarenlange zwerftochten een ‘welkom thuis’ in Nederland vinden en als een tijdelijke vriend voor hen die toch na alle procedures hier niet definitief kunnen blijven.