RTV Papendrecht

RTV in Papendrechts Nieuwsblad

PAPENDRECHT – In het Papendrechts Nieuwsblad van 1 augustus was een artikel te lezen over RTV Papendrecht van journalist Nanda van Heteren. De tekst treft u hieronder aan.

“Als de gemeente Papendrechthet stimuleringsfonds voor de journalistiek in het leven roept dan komen er, als het aan RTV Papendrecht ligt, meer programma’s die op verschillende gebieden informerend zijn. De lokale omroep die radio, televisie en internet verzorgt, wil vooral uitbreiden op het informeren over de plaatselijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. En zij willen programma’s maken die zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving.

Onafhankelijk en kritisch
In de gemeenteraad is het idee geopperd om een soort ‘presentatiegeld’ in te stellen voor journalisten die raads- en commissievergaderingen bijwonen. “Dit zou een goed idee kunnen zijn om meer verslaggeving te genereren”, aldus Hans Hulswit. In zijn functie als voorzitter van RTV Papendrecht merkt Hulswit op dat de voorwaarden waaronder dit zou gebeuren, wel van belang is. “Er moet steeds onafhankelijk en kritisch verslag gedaan kunnen worden.”

Geen redactie voor hele omroep
Hij wijst erop dat in zo’n situatie het aantal beschikbare mensen binnen de omroep een knelpunt is. Momenteel ontbreekt het bij RTV Papendrecht aan een goed werkende redactie, vindt Hulswit. “Een aantal programma’s, zoals Papendrecht Actueel, kent wel een redactionele voorbereiding maar dit wordt gedaan door de programmamakers zelf. Er is geen redactie voor de gehele omroep die het overzicht heeft en alles kan coördineren. Tot op heden is het niet gelukt om zo’n redactie bijeen te krijgen.”

De kerk in het midden
Hoewel meer mankracht geen overbodige luxe is, heeft de omroep ook ambities. En deze worden deels op korte termijn gerealiseerd. “Op het punt dat wij graag meer informatieve programma’s willen bieden op verschillende gebieden, hebben wij vooral de onderdelen politiek en kerkelijk nieuws als een speerpunt op de agenda gezet. In september begint op Papendrecht FM het nieuwe radioprogramma ‘De kerk in het midden’. Hierin staan politieke en kerkelijke onderwerpen centraal.” De voorzitter wil op televisie graag ook meer informatieve programma’s door middel van interviewprogramma’s.

Samenwerking
RTV Papendrecht werkt op dit moment samen met andere lokale omroepen om programma’s, kennis en apparatuur uit te wisselen. Zo is er een structurele samenwerking met Stichting MerweRTV uit Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam, RTV Ridderkerk en ATOS RTV (Zwijndrecht). Incidenteel wordt dit ook gedaan met RTV Krimpenerwaard, RTV Dordrecht/Drechtstad FM en KLOK Radio vanuit Alblasserdam en Molenwaard.

Geen streekomroep
Toch is er volgens Hulswit van een streekomroep geen sprake. “Die term is voor lokale omroepen beladen. Men denkt hierbij snel aan fusies, iets waar de lokale omroepen in onze regio geen voorstander van zijn. Fusies zouden het eigen karakter van elke omroep ondergeschikt maken aan een groter geheel. Hierdoor zou ook de aandacht aan de eigen gemeente afnemen. Wel blijven omroepen uit onze regio voorstander van samenwerking.”