Samenwerkingsovereenkomst Kraaihoek

0
700

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht en Woonkracht10 hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het vernieuwen van het woningbestand in de wijk Kraaihoek. Woonkracht10 gaat 139 nieuwe woningen bouwen. De gemeente vernieuwt tegelijk wegen, groen, het rioleringsstelsel en ander ondergronds leidingwerk in de wijk.

De 139 nieuwe woningen komen op de plaats van de huidige 99 eengezinswoningen aan de Weteringsingel, Boomgaardstraat en een deel van de Badhuisstraat. Het project heet Kraaihoek fase 1. De variatie in woonoppervlak en type woningen wordt groter en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Ook komen er levensloopbestendige appartementen voor senioren, waarin zij langer zelfstandig kunnen wonen.

Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente het openbaar gebied volledig opnieuw inrichten en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aansluiting op een warmtenet. Wethouder Arno Janssen: “Kraaihoek wordt een duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Speciaal voor starters worden er bijvoorbeeld ook een aantal woningen gebouwd. De woningen worden duurzaam, de wijk wordt groen, wat het woongenot alleen maar ten goede komt”. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.

Voordat de nieuwbouw kan starten, moet er een bestemmingsplan gemaakt worden en ontwerpen voor de verschillende woningen. In de tussentijd krijgen de bewoners ruim de tijd om naar een andere woning te zoeken. Woonkracht10 ondersteunt haar bewoners daarbij. Zij kunnen vanaf nu met voorrang verhuizen naar een andere woning van Woonkracht10 in Papendrecht en hebben de mogelijkheid om als eerste terug te keren naar de nieuwbouw. Woonkracht10 verwacht in 2022 te starten met het slopen van de huidige woningen. Bewoners worden hierover persoonlijk verder geïnformeerd.

Kraaihoek fase 1 is het begin van een complete verbetering van de wijk Kraaihoek. In de latere fasen 2 en 3 gaat het om nog eens 482 woningen. Woonkracht10 onderzoekt de mogelijkheden van renovatie of nieuwbouw om ook hier het wooncomfort te vergroten en duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. De woningcorporatie verkent daarvoor samen met de gemeente de financiële en stedenbouwkundige mogelijkheden.

Bron: gemeente Papendrecht