Gemeente: sluitende begroting voor 2021

0
514

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht heeft een begroting voor 2021 samengesteld waarin een bezuiniging is bereikt van ongeveer twee miljoen euro. Deze bezuiniging is een eerste bouwsteen in het proces waarin moet worden voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. Door minder behoudend te begroten dan voorheen en door financieel technische maateregelen door te voeren, is de besparing bereikt zonder direct merkbare gevolgen voor de inwoners van Papendrecht.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële onzekerheid. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen. De gemeente houdt er rekening mee dat dit alles bij elkaar een toekomstig tekort oplevert van 8 miljoen euro.

De gemeente heeft nadrukkelijk gekeken waar besparingsmogelijkheden liggen binnen het bestaande budget. Door een aantal financiële maatregelen door te voeren, is voor de begroting van 2021 een bezuiniging bereikt van ongeveer 2 miljoen euro. Hiermee wordt ongeveer 25% van het noodzakelijke totale besparingsbedrag bereikt. Wethouder Financiën, Pieter Paans: “In tegenstelling tot andere jaren varen we iets scherper aan de wind, zonder grote risico’s en vooral zonder direct merkbare gevolgen voor Papendrecht. We houden in de begroting voor 2021 zelfs een klein overschot achter de hand om mogelijke tekorten aan te vullen.”

De begroting voor 2021 is een eerste stap op weg naar meer maatregelen om toekomstige tekorten te voorkomen. Pieter Paans hierover: “Voor alle duidelijkheid: er is nog geen enkel besluit genomen, maar dat er moet worden bezuinigd staat vast. Ik realiseer me dan ook heel goed dat soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Door zoveel mogelijk organisaties hierbij te betrekken denk ik echter dat we samen kunnen werken aan een sterk en toekomstbestendig Papendrecht waarin we ons kenmerkende karakter kunnen behouden en tegelijkertijd realistisch omgaan met ambities.”

De begroting van 2021 wordt op 12 november in de gemeenteraad besproken. Meer informatie over de begroting? Kijk op https://papendrecht.begrotingsapp.nl/