Verzet in de 80-jarige oorlog

0
640

DRECHTSTEDEN – Het Regionaal Archief Dordrecht geeft zaterdag 5 december een workshop die aansluit bij de tentoonstelling 800 jaar Dordtenaren in Verzet.

Deze tentoonstelling is op dit moment te zien in museum Het Hof van Nederland en vertelt over verschillende opstanden, protesten en oorlogen door de eeuwen heen. De tentoonstelling 800 jaar Dordtenaren in verzet is nog t/m april 2021 te zien.

In de workshop van het Regionaal Archief Dordrecht komt het tragische leven van de Dordtse kunstenaar en martelaar Jan Woutersz van Cuyck aan bod en wordt uitleg gegeven over archiefonderzoek.

In 1572 werd Jan Woutersz van Cuyck gevangen genomen en terechtgesteld vanwege zijn religieuze (doperse) overtuiging. Een aantal maanden voordat de protestantse geuzen Dordrecht veroverden op het bestuur van de katholieke Spaanse koning Filips II, werd hij op de brandstapel terechtgesteld. Hij was kunstschilder en glasgraveur.

Tijdens zijn gevangenschap zou Van Cuyck een portret hebben moeten schilderen van de schout Jan van Drenckwaert als Salomo. Salomo was volgens de Hebreeuwse Bijbel de derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israël en volgens de Talmoed een van de 48 profeten. In museum Het Hof van Nederland hangt dit schilderij, het enige werk dat van hem overgebleven is. In de eeuwen die volgen wordt er nog geregeld over hem geschreven. Zo schrijft de auteur A.L.G. Bosboom-Toussaint in de negentiende eeuw nog een geromantiseerde versie van Jan van Cuycks leven.

Wat klopt er nu wel en niet van dit verhaal? Is het schilderij in Het Hof van Nederland inderdaad het beroemde en mysterieuze schilderij waarover vaak geschreven is? Wat kunnen we in de archiefcollectie nog meer vinden over deze beroemde Dordtenaar?

Tijdens de workshop beantwoordt archivaris Wim Koole deze vragen en legt hij uit hoe men zo’n historisch onderzoek zelf aan kan pakken. Tijdens de workshop is het ook mogelijk om vragen te stellen en advies in te winnen over zoeken in de Dordtse archieven.

Het aantal beschikbare plekken is beperkt en daarom is vooraf aanmelden verplicht. Ook het dragen van een mondkapje is verplicht. Deelname is gratis. Meldt u aan via ls.kramer@dordrecht.nl.