Wantijbrug kan weer tientallen jaren mee

0
647

DRECHTSTEDEN – Na een renovatie van iets meer dan 11 maanden is de Wantijbrug in de N3 klaar voor de toekomst. Rijkswaterstaat heeft de beweegbare brugdekken vervangen voor zwaardere dekken met geluiddempende onderkant. Daarnaast heeft de brug een nieuw systeem voor bediening, besturing en bewaking gekregen. Ook is het beton gerepareerd. Voor de veiligheid tijdens het werk was de Wantijbrug begin dit jaar ruim tien weken afgesloten. Sinds 3 april kon het wegverkeer weer over de brug rijden. En op vrijdag 18 december hervat Rijkswaterstaat de bediening voor de scheepvaart. Daarmee is het werk aan de Wantijbrug klaar.

Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht: “De afsluiting van de Wantijbrug op 20 januari staat bij ons allemaal nog op het netvlies. Een noodzakelijke, maar voor onze stad enorm ingrijpende maatregel. Het heeft veel gevraagd van de flexibiliteit en het geduld van onze inwoners en bedrijven. Maar samen hebben we ervoor gezorgd dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar is gebleven. We zijn blij dat de Wantijbrug nu klaar is. En als eind volgend jaar het onderhoud van de N3 erop zit, kan de weg er weer jaren tegenaan.”

Suzan Vos, directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat: ‘Rijkswaterstaat moet de komende jaren veel verouderde bruggen, tunnels, viaducten en sluizen renoveren of vervangen. De Wantijbrug was als eerste brug in Zuid-Holland aan de beurt. Het was een technisch uitdagend project met veel impact op de omgeving. Ik wil met name de gemeenten Dordrecht en Papendrecht, de Verkeersonderneming, het Platform Samen Bereikbaar en onze zakelijke partners Volkerbrug, Siemens Mobility en TNO bedanken voor hun inzet om dit project tot een succes te maken en de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ook dank aan de inwoners en bedrijven van Dordrecht en Papendrecht die tijdelijk anders zijn gaan reizen of thuiswerken mogelijk maakten. De opgedane ervaring is van grote waarde voor toekomstige renovaties. Als Rijkswaterstaat zijn we er trots op dat in deze brug voor het eerst een standaard systeem is toegepast voor de bediening dat herbruikt kan worden voor andere bruggen.’

De twee beweegbare delen van de Wantijbrug (de vallen) vertoonden slijtage door de
toegenomen belasting door het vrachtverkeer en moesten vervangen worden door
zwaardere brugdekken. Daarvoor moest de kelder van de brug versterkt worden. Vanwege de veiligheid mocht er tijdens het werk 2,5 maand geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden

Om hinder te beperken is veel communicatie ingezet en een uitgebreid pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Na twee drukke eerste weken reisden 20.000 van 70.000 dagelijkse automobilisten over de brug niet meer met de auto. Zij hebben thuisgewerkt of gekozen voor een alternatiefzoals fiets of e-bike, openbaar vervoer (bus, trein, waterbus) al dan niet gestimuleerd door de aangeboden probeeracties voor het openbaar vervoer en e-bikes of acties van de werkgever.

Hierna was de renovatie nog niet klaar. Er is hard doorgewerkt om de kelder te versterken, nieuwe bewegingswerken te installeren en het systeem voor de bediening van de brug te testen.
Daarnaast zijn eind juli de nieuwe brugdekken ingehesen. De werkzaamheden aan de brug in de N3 vielen deels samen met het groot onderhoud aan de N3 dat nog tot eind 2021 doorloopt.

De Wantijbrug is technisch gereed om te kunnen bedienen voor het scheepvaartverkeer. Omdat de brug, inclusief de bediening, geheel nieuw is, moeten de monteurs en bedienaars opgeleid en getraind worden. Door omstandigheden (zoals corona en beschikbaarheid van trainingsfaciliteiten) zijn trainingen uitgesteld. Zodra er voldoende bedienaars en monteurs zijn opgeleid en getraind, wordt de bediening van de brug hervat. Naar verwachting is dit vanaf 18 december 2020 het geval. De brug wordt vanaf die datum voorlopig op aanvraag (24 uur vooraf) bediend.

Een spannende mijlpaal in de totale renovatie was het vervangen van de beweegbare delen van de brug, de zogenoemde vallen. Deze operatie is in twee weekenden deze operatie uitgevoerd. ‘Het eerste weekend in juli was het spannendst’, aldus Peter Franken, projectmanager Rijkswaterstaat. ‘De twee beweegbare delen vertoonden slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer en moesten vervangen worden. De hele operatie was tot op de minuut gepland en alles werkte mee om ze exact op de goede plek te krijgen.’
Van het vervangen van de vallen is een compilatie gemaakt (https://www.youtube.com/watch?v=pkUC8KY1BXM&feature=youtu.be)

De vallen zelf zijn zwaarder uitgevoerd dan de oude vallen en hebben een geluiddempende onderkant die Volkerbrug ontworpen heeft samen met TNO. De nieuwe vallen zijn hierdoor stiller dan de oude als het verkeer eroverheen rijdt.

Bij de tunnels, bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat zijn in de loop van de tijd steeds verschillende technieken en systemen toegepast voor de bediening. Monteurs en bedienaars hebben te maken met tientallen systemen met elk hun eigen gebruiksaanwijzing. Bij de Wantijbrug hebben experts van Volkerbrug, Siemens Mobility en Rijkswaterstaat een standaardsysteem ontworpen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug.

Dit kan later ook worden toegepast bij andere bruggen die gerenoveerd worden zoals de Van Brienenoordbrug, Brug over de Noord en de Haringvlietbrug. Dat betekent dat Rijkswaterstaat de bruggen overal op dezelfde manier kan beheren, bedienen en onderhouden, wat veel efficiënter is dan nu. In de toekomst zullen de (vaar)weggebruikers hierdoor minder hinder ondervinden van brugstoringen omdat Rijkswaterstaat deze met de standaardsystemen sneller kan oplossen.