Schulden inwoners Drechtsteden

0
566

DRECHTSTEDEN – Vanaf 1 januari 2021 mogen volgens de gewijzigde wet de Sociale Dienst Drechtsteden, gemeenten, nutsbedrijven, verzekeraars en woningcorporaties gegevens van inwoners met betalingsachterstanden uitwisselen.

Hierdoor kan de gemeente of Sociale Dienst Drechtsteden direct contact opnemen wanneer een inwoner in de Drechtsteden een betalingsachterstand heeft bij een woningcorporatie, energieleverancier, drinkwaterbedrijf of zorgverzekeraar. Betalingsachterstanden kunnen op deze wijze in een vroeg stadium worden aangepakt en er kan hulp geboden worden bij het regelen van geldzaken en het voorkomen en oplossen van schulden.

Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of dreigen daarin te belanden. Als gevolg van de coronacrisis zullen de aantallen huishoudens in Nederland met deze schulden toenemen. Mensen met financiële schulden en/of problemen vragen pas in het allerergste en laatste geval om hulp. Gemiddeld kunnen de schulden oplopen tot 40.000 euro. Ook melden de inwoners zich te laat bij de lokale wijkteams in de gemeenten.

De zeven Drechtstedengemeenten werken samen met de Sociale Dienst Drechtsteden om schulden in een vroeg stadium aan te pakken. Hiervoor heeft elke gemeente een lokale werkwijze. Het gezamenlijk doel is om aan iedere bewoner in de Drechtsteden een zelfstandig en volwaardig leven te bieden.

Bron: de Klaroen