Aanpassing A15 vraagt om onderzoek

0
515

PAPENDRECHT – De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) adviseert om de kansen voor leefomgeving, landschap en natuur in beeld te brengen bij de plannen voor de aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Op deze manier kunnen bestuurders inzicht krijgen in de milieugevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie MER om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

De minister wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem verbeteren. Het onderzoek naar de oplossingen gaat in op drie mogelijkheden: Smart Mobility pakket & mobiliteitsmanagement, een spitsstrook en een extra rijstrook. Voordat de minister besluit over de aanpassingen aan de A15, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De rapport van de Commissie geeft al een goed overzicht van het onderzoek dat voor de milieueffecten gedaan moet worden. Wel adviseert de Commissie om de gevolgen voor de gezondheid (lucht, geluid, veiligheid, bewegen) beter in beeld te brengen. Hiermee is voor de besluitvormers en belanghebbenden duidelijk welke milieugevolgen te verwachten zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om de leefomgeving te verbeteren.

Ten slotte is het advies om de doelen voor doorstroming en verkeersveiligheid zoveel mogelijk toetsbaar te maken, zodat duidelijk is of de doelen behaald worden.