Meedenken over regionale energiestrategie

0
507

PAPENDRECHT – In de Drechtsteden zijn drie zoekgebieden benoemd voor de grootschalige opwekking van duurzame energie door middel van zonneparken en windturbines: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15.

Online bijeenkomsten
Vorige maand is online al met inwoners en professionals uit de Drechtsteden gesproken over ‘zon in restruimten’ en ‘grootschalige opwek van duurzame energie’ in deze gebieden. Tot en met maart 2021 zijn er nog twee participatierondes met inwoners en professionals over deze twee thema’s. Iedereen wordt uitgenodigd hierin mee te denken.

De eerstvolgende ronde is van 25 januari t/m 12 februari. Hiervoor kan men het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl in de gaten hoeden. Aanmelden kan nu al via het Energie-participatieplatform.

Zoekgebied A15
De tweede participatieronde voor het zoekgebied A15 is op donderdag 28 januari 2021 van 19.30 tot 21.15 uur.