Nationale tuinvogeltelling

0
601

REGIO – De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen vogels beter geholpen en beschermd worden. Iedereen wordt opgeroepen om hieraan deel te nemen.

De vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen:
1. Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in de tuin of op het balkon. Vliegen de vogels alleen maar over de tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat het hen schikt.
2. Noteer alle waarnemingen van een soort in de tuin of op het balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt men het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die men tegelijk heeft gezien. Ziet men in het tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft men door: 5 koolmezen*
3. De telling geeft men op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari gemakkelijk door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan klaar. Vul de telling uiterlijk maandagochtend 1 februari in vóór 12:00 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met de smartphone en men kan na een half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels men zag.

Bron: Vogelbescherming Nederland