College bezuinigt op subsidies

0
511

PAPENDRECHT – Het college van B&W heeft vandaag diverse organisaties geïnformeerd over een voorstel tot beëindiging of verlaging van hun subsidie vanaf 2022. In totaal gaat het om een besparing van ruim €500.000 op de gemeentelijke subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein. De maatregel is onderdeel van het grootschalige traject om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot €8 miljoen in 2025. In de komende periode zal de gemeente met alle betrokken organisaties in gesprek gaan om toelichting te geven op het voorlopige besluit. In april wordt een definitief besluit over de subsidies genomen.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële tekorten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen.
Het afgelopen half jaar heeft het college gewerkt aan een uitgebreide lijst van mogelijkheden om het tekort om te buigen. Daarbij is ook besloten om alle subsidies kritisch tegen het licht te houden. De organisaties die subsidies ontvangen, zijn hierover in oktober al ingelicht.

Wethouder Pieter Paans: “In de afgelopen maanden zijn alle subsidies uitvoerig bekeken en zijn de gevolgen van bezuinigingen uitgewerkt. We hebben dit zeer zorgvuldig gedaan en moeten helaas pijnlijke beslissingen nemen.”

De grootste besparing op het subsidiebudget is het gefaseerd afbouwen van €200.000 subsidie aan de bibliotheek. Daarnaast wordt ook bij Sterk Papendrecht in drie jaar tijd €150.000 bezuinigd. Wethouder Corine Verver: “Het gaat om grote en kleine bedragen bij veel verschillende organisaties. Zo worden bijvoorbeeld ook het sportgala en het beeldenpark geraakt. We realiseren ons goed dat dit voor veel organisaties heel vervelend nieuws is. We moeten echter het tekort terugdringen om te voorkomen dat we in de toekomst voor grote structurele problemen staan.”

Vrijwel alle organisaties die te maken krijgen met verlaging of beëindiging van hun subsidie, zijn hierover inmiddels per telefoon geïnformeerd. Enkele organisaties konden vanochtend niet worden bereikt, maar allen ontvangen zij een brief over het voorgenomen besluit. Pieter Paans: “Sommige organisaties voelden het wellicht al aankomen, maar het valt natuurlijk altijd enorm tegen. Om die reden nodigt de gemeente iedereen in de komende periode uit, zodat we toelichting kunnen geven op ons besluit. De organisaties kunnen dan zelf natuurlijk ook hun zienswijze op het besluit geven. Als de gesprekken zijn gevoerd, wordt in april een definitief besluit genomen.”

Naast de bezuiniging op subsidies werkt de gemeente nog aan andere mogelijkheden om het toekomstige tekort om te buigen. Alle organisaties die op de lijst van mogelijke ombuigingen staan, zijn hierover inmiddels geïnformeerd en worden waar mogelijk bij deze trajecten betrokken.