Kompas Sociaal Domein

0
471

PAPENDRECHT – De missie van het Kompas Sociaal Domein 2021-2024 is om een gezond, veilig, sterk, sociaal en inclusief Papendrecht te creëren waar alle inwoners de ruimte hebben om mee te doen.

Het is belangrijk dat inwoners de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, dat ze zorgen voor zichzelf en elkaar.

Volgens wethouder Corine Verver gaat het met de meeste inwoners van Papendrecht goed, maar de gemeente weet dat dit niet voor iedereen geldt. Het aantal vrijwilligers en mantelzorgers neemt naar verwachting af en de vergrijzing neemt toe. Ook de gevolgen van corona en de gemeentelijke bezuinigingen hebben invloed op de betaalbaarheid van het Sociaal Domein.

Het is belangrijk dat mensen zichzelf zo goed mogelijk kunnen redden en daarbij biedt de gemeente ondersteuning en zijn er allerlei preventieve maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat mensen nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen en tevens deel te nemen aan de maatschappij, zoals ontmoetingen in de buurt. Voor mensen die het niet redden op eigen kracht of met hun sociale netwerk, is er een vangnet.

Vanuit de gemeente zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld, langer zelfstandig wonen door ouderen, eenzaamheidsproblematiek en mantelzorgondersteuning. Veel van deze onderwerpen zijn benoemd in het Kompas.

Bron: gemeente Papendrecht