Wijzigingen afvalinzameling door weersomstandigheden

0
546

PAPENDRECHT – Er is afgelopen weekend veel sneeuw gevallen en veel wegen zijn nog steeds onbegaanbaar. Dit zorgt ervoor dat het legen van de bakken door HVC anders verloopt. Afhankelijk van de situatie (na strooien en sneeuwschuiven) bepaalt men wat mogelijk en vooral veilig is.

Tot en met zondag 14 februari worden er geen gft & etensresten ingezameld. Gft & etensresten zitten vastgevroren in de bakken, deze kunnen daarom niet geleegd worden.

Ook wordt er tot en met zondag 14 februari geen papier ingezameld. De verzamelcontainers van oud papier probeert men zo goed als het kan wel te legen. De verenigingen die oud papier inzamelen hebben hun werkzaamheden voor de gehele week opgeschort.

HVC doet er alles aan om de bakken van restafval en plastic, blik en drinkpakken te legen. Dit geldt zowel voor de bakken aan huis als de verzamelcontainers. De inzameling zal zich voornamelijk concentreren op doorgaande wegen die goed begaanbaar zijn en bij winkelcentra. Het inzamelen in de wijken met smallere straten zal niet gebeuren, omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden wanneer een vrachtwagen gaat slippen of vast komt te staan. HVC vraagt daarom de bakken/zakken zoveel mogelijk aan de doorgaande weg te zetten.

Deze week wordt er ook geen grof afval en wit- en bruingoed op. Wie een afspraak heeft staan voor aankomende week wordt gevraagd om online een nieuwe afspraak in te plannen.

In een gedeelte van Papendrecht komt HVC woensdag 10 februari volgens de planning de restafvalbak legen. Inwoners wordt gevraagd de restafvalbakken aan doorgaande wegen zetten die goed begaanbaar zijn. Indien het niet lukt om woensdag de restafvalbakken te legen, zal men op donderdag 11 februari nogmaals de doorgaande wegen afrijden om niet geleegde bakken alsnog te legen.