PAB reageert op bezuinigingsvoorstellen

0
440

PAPENDRECHT – Nu de eerste reacties op de bezuinigingsvoorstellen van het college van B&W in de openbaarheid gekomen zijn, reageert PAB fractievoorzitter Martin Verweij hierop op zijn Facebookpagina.

Hij noemt zijn stuk een toelichting op het proces dat wordt gevolgd bij het vaststellen van de bezuinigingen. Hij stelt dat er gesuggereerd wordt, dat de coalitie de bezuinigingen doorvoert. “Zo gaat dat niet. Het college moet bezuinigen anders gaan we naar een tekort van 8 miljoen euro. De gemeenten krijgen flink onvoldoende geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Er dreigt zelfs een korting op de bijdragen die de gemeenten van het Rijk ontvangen”, aldus Verweij.

Volgens Verweij voert het college een heel nauwkeurig proces uit bij de bezuinigen op de subsidies aan organisaties en verenigingen. Alle belanghebbenden worden eerst goed voorgelicht en de mogelijke bezuinigen worden met hen besproken. “Vervolgens komt de gemeente met een voorstel richting deze organisaties en verenigingen. Tot 22 maart 2021 kunnen deze belanghebbenden hun bezwaren en zorgen bij de gemeente neerleggen. Hierop volgen dan weer gesprekken met al deze belanghebbenden. Mogelijk in april 2021 zal dan het college met een voorstel tot bezuinigen komen richting de raad”, zo licht Verweij toe.

Pas wanneer dat is gebeurd, kunnen er beslissingen genomen worden en pas dan “kan het PAB alle voorstellen grondig bestuderen en standpunten innemen. De suggestie dat het PAB en de andere coalitiepartijen de in de krant genoemde bezuinigen willen doorvoeren is dus voorbarig. De gehele raad zal straks over deze bezuinigingsvoorstellen een oordeel vellen”, Aldus Martin Verweij vandaag op zijn Facebookpagina.