OP wil referendum over bezuinigingen

0
1030

PAPENDRECHT – Onafhankelijk Papendrecht (OP) heeft het college van B&W voorgesteld dit jaar een referendum te houden over het totale bezuinigingspakket zoals dat onlangs naar buiten is gebracht. Volgens OP slaan de bezuinigingen diepe wonden in de kwaliteit van het voorzieningenniveau van de gemeente Papendrecht. Het gaat hierbij om de bezuinigingen van ruim €500.000 op voorzieningen in de culturele en welzijnssector, zoals de bibliotheek en Sterk Papendrecht.Voor het houden van een referendum is een raadsbesluit nodig, met instemming van een meerderheid van de gemeenteraad. Een en ander kan plaatsvinden op basis van de plaatselijke referendumverordening.

De fractie van OP is naar eigen zeggen “tamelijk kritisch ten opzichte van de aangekondigde bezuinigingen, omdat we zien dat hier mechanismen achter schuil gaan die feitelijk niets met het functioneren van de plaatselijke democratie te maken hebben. Het zijn de ‘Haagse politieke problemen’ van een per saldo demissionaire Regering die ons als gemeente parten spelen.”

Volgens Onafhankelijk Papendrecht zouden bezuinigingen helemaal niet nodig zijn als de landelijke overheid zijn zaakjes op orde zou hebben. OP zou de aangekondigde bezuinigingen willen parkeren totdat er een bevredigend onderhandelingsresultaat bereikt is tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk over een oplossing van het probleem van de structurele tekorten op het sociale domein als gevolg van ontoereikende financiering via het Gemeentefonds. De uitslag van een referendum zou hierbij een steun in de rug kunnen zijn.