Bezuinigingen komen nu echt

0
788

PAPENDRECHT – Nu de gemeentebegroting voor 2021 is goedgekeurd door de gemeenteraad, begint Papendrecht aan de voorbereiding van verdere bezuinigingen die in 2025 in totaal €8 miljoen moeten opleveren. Aangezien €2 miljoen al is bespaard op de begroting voor volgend jaar, gaat het nog om €6 miljoen.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële onzekerheid. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen.

Wethouder financiën Pieter Paans: “We moeten het tekort nu terugdringen om te voorkomen dat dit anders serieus ingrijpt op ons maatschappelijk leef- en woonklimaat. Dat betekent dat soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.” Het afgelopen half jaar heeft het college samen met de gemeenteraad gewerkt aan een uitgebreide lijst van mogelijkheden om het tekort om te buigen. Deze lijst is inmiddels ingekort en verdeeld in trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Daarnaast wordt ook naar subsidies gekeken. Alle organisaties die op de lijst van mogelijke ombuigingen staan, zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De komende maanden gaat de gemeente in gesprek met betrokken organisaties om te zoeken naar mogelijkheden om te bezuinigen. Wethouder Paans: “Het wil niet zeggen dat iedereen die op de lijst staat ook daadwerkelijk te maken krijgt met bezuinigingen. Het gaat ons niet alleen om het korten van budgetten, maar ook om het nadenken hoe zaken slimmer en efficiënter kunnen worden geregeld, met behoud van kwaliteit en karakter.”

Het college benadrukt dat op dit moment nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Pieter Paans: “Het staat wel vast dat er moet worden bezuinigd, al zullen wij altijd inspelen op de financiële werkelijkheid van het moment en proberen om geen maatregelen door te voeren die achteraf niet nodig blijken te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen werken aan een sterk en toekomstbestendig Papendrecht waarin we ons kenmerkende karakter kunnen behouden en tegelijkertijd realistisch omgaan met ambities.”

Bron: gemeente Papendrecht