College publiceert lijst met bezuinigingen

0
574

PAPENDRECHT – Gisteren werd bekend dat het college van B&W verschillende organisaties in Papendrecht had ingelicht over het voorgenomen besluit te bezuinigen op de verschillende subsidies. Volgens het college zijn de bezuinigingen nodig omdat Papendrecht anders op een tekort van €8 miljoen zou afstevenen. Oorzaak hiervan zijn de kosten veroorzaakt door de coronacrisis en de te lage vergoedingen vanuit het Rijk voor bijvoorbeeld jeugdzorg.

Hier onder volgt een lijst van organisaties die te horen hebben gekregen dat de subsidie verlaagd of zelfs beëindigd wordt, gevolgd door het bedrag waarmee bezuinigd wordt.
Beeldenpark Drechtoevers €7.786
St. Huiskamer Papendrecht €40.000
Jumelage Blomberg €7.300
Vrienden van Papenhoeve €21.500
Vrienden van de Noordhoekse Weidemolen €1.000
Recreatie Sportvereniging €700
RTV Papendrecht €5.000
Stichting Instandhouding Molens AVHL €3.900
Speeltuin Wip-Wap €3.732
Sportgala €10.000
Tandem Support €1.500
Intens €10.140
Stichting Yulius €7.500
Stichting Sociale Basis/Sterk Papendrecht €150.000 (gefaseerd)
Jeugdsportsubsidie (deel2) €10.000
Incidentele subsidies €3.750
Careyn/Jong JGZ €10.000
Bibliotheek AanZet €200.000 (gefaseerd)
Logopedische Kring/Studievaart €12.670
St. Wasko – BSO op SBO De Kameleon €10.000

Het totaalbedrag aan voorgenomen bezuinigingen op subsidies bedraagt €516.478. De definitieve besluitvorming door het college vindt plaats in april 2021, zodat dit input kan zijn voor de Kadernota 2022 en het raadsbesluit over de subsidieplafonds 2022.