Dienst Drechthopper afgeslankt

0
25

REGIO – Vanaf vrijdag 1 januari 2021 is de Drechthopper (evenals de Wijkhopper) alleen nog toegankelijk voor inwoners met een beperking die niet zelfstandig kunnen reizen. Verder is de Drechthopper vanaf 1 november minder uren beschikbaar. Deze besluiten zijn een gevolg van de bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein.

Momenteel kunnen alle inwoners uit de Drechtsteden van 75 jaar of ouder gebruikmaken van de Drechthopper en de Wijkhopper. Vanaf 1 januari 2021 rijden deze busjes alleen nog voor inwoners die een beperking hebben, waarvoor zij een indicatie hebben. Door hun beperking kunnen de inwoners veelal niet reizen. Gebruikers van de dienst kunnen hun Drechthopperpas zelf vernietigen/doorknippen, omdat ze niet meer geldig is vanaf 1 januari 2021.

Aanvraag
Wie denkt de Drechthopper en/of de Wijkhopper echt nodig te hebben, omdat hij/zij vanwege een beperking niet zelfstandig kan reizen, kan een aanvraag doen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Meer informatie staat op www.drechthopper.nl. Ook kan mencontact opnemen met de klantenservice.

Wijziging rijtijden Drechthopper
Een andere bezuinigingsmaatregel is het beperken van de rijtijden van de Drechthopper. Deze maatregel is deze week ingegaan. Er gelden de momenteel de volgende reistijden per dag:
-Maandag tot en met donderdag: 7.30 – 23.00 uur;
-Vrijdag: 7.30 – 24.00 uur;
-Zaterdag: 9.00 – 24.00 uur;
-Zondag: 9.00 – 23.00 uur.
Let op. Een reis mag nooit na 23.00 uur (op zondag tot en met donderdag) of na 24.00 uur ‘s avonds (op vrijdag en zaterdag) eindigen. De reiziger moet voor dit tijdstip op de bestemming aankomen.

Bron: Sociale Dienst Drechtsteden.