Maatregelen geluidshinder Zuid-Holland

0
241

PAPENDRECHT – Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidshinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek.

Voor Papendrecht betekent dit dat er geluidsschermen komen langs de N3 ter hoogte van de flats aan de Zernikelaan omdat daar de geluidshinder te hoog is. De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd. Ook aan de Dordtse kant van de brug komen geluidswerende maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de schermen gebouwd gaan worden.