Nieuwe locatie Wasko in Wilgendonk

0
349

PAPENDRECHT – Wasko Kinderopvang start volgend jaar mei met een nieuwe dagopvanglocatie in de wijk Wilgendonk in het scholencomplex aan de Moerbeihof in Papendrecht. “Als maatschappelijke kinderopvang willen we gelijke kansen voor álle kinderen, in iedere wijk, want ieder kind telt mee,” vertelt Els Boon, manager strategie, innovatie & locaties bij Wasko Kinderopvang.

“We hebben vorige maand een behoeftepeiling gehouden waaruit duidelijk blijkt dat er in deze wijk behoefte is aan een locatie voor dagopvang. We geven daar graag invulling aan en hebben er veel zin om verder te gaan met de voorbereidingen.”

Het scholencomplex aan de Moerbeihof huisvest twee basisscholen, CBS Prins Floris en OBS De Knotwilg. “Omdat de Prins Floris een lokaal over heeft is gekozen voor die school”, vervolgt Boon. “Uiteraard zijn de kinderen die later doorstromen naar De Knotwilg ook van harte welkom! We hebben met beide scholen een uitstekende samenwerking.”

Om aan alle GGD- en wettelijke bepalingen te kunnen voldoen, moet Wasko eerst de ruimte verbouwen van leslokaal naar een ruimte waar de jongste kinderen zichzelf kunnen zijn en liefdevol worden opgevangen. “Vanwege Corona gaat dat helaas iets langer duren dan verwacht”, vertelt Boon. “Dat vinden we jammer maar ouders kunnen nu alvast een plaats reserveren. Dat kan door een e-mail te sturen naar kindplanning@wasko.nl of tussen 09.00 en 15.00 uur te bellen met 078-6157165, optie 1. Onze medewerkers van de afdeling kindplanning denken ook graag met ouders mee als zij eerder opvang nodig hebben. Uiteraard kunnen zij ook een proefberekening voor de ouders maken. Inschrijven kan ook via www.wasko.nl onder het kopje ‘inschrijven’.”

Wasko biedt in deze wijk al peuteropvang en buitenschoolse opvang aan en voorziet met het openen van een dagopvanglocatie in de behoefte van ouders naar kinderopvang voor 0-4 jarigen dichtbij in de buurt.