Bezuinigingsvoorstellen in Commissie ABZ

0
92

PAPENDRECHT – Tijdens de vergadering van de Commissie ABZ van de gemeenteraad is maandagavond een begin gemaakt met het bespreken van de bezuinigingsmogelijkheden voor de nabije toekomst.

Burgemeester en Wethouders hebben in dat kader een samenvattend overzicht gemaakt van alle posten waarvan zij vinden dat er wél of niet bestudeerd moet worden of daarop bezuinigd kan worden. De vertegenwoordigers van de verschillende fracties in de gemeenteraad hebben hierover vragen gesteld en suggesties gedaan.

Op 23 november is de volgende vergadering van de Commissie ABZ.