Polderakkoord arbeidsmarkt Drechtsteden

0
394

REGIO – Vrijdag 19 maart heeft arbeidsmarktregio Drechtsteden als één van de eerste regio’s in Nederland de krachten gebundeld in een alliantie van acht partijen op het gebied van werk en onderwijs. Zij hebben een bestuurlijk akkoord getekend, met forse investeringen om mensen te helpen nieuw en passend werk te vinden en om studenten te helpen om een baan te vinden of door te studeren.

Er is een regionaal mobiliteitsteam opgericht waarvoor €1,8 miljoen wordt uitgetrokken. Dit is sinds 1 maart aan de slag onder de naam ‘Kickstart’. Daarnaast wordt de komende jaren €400.000 per jaar geïnvesteerd door de gemeente Dordrecht om de plannen uit te kunnen voeren. Het Rijk heeft extra middelen toegezegd van waaruit deze investeringen kunnen worden gedaan.

De samenwerkende partners in de regio Drechtsteden zijn: de vakbonden CNV en FNV, Werkgevers Drechtsteden, ROC DaVinci College (namens onderwijspartners), UWV, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en centrumgemeente Dordrecht.

Het gemeenschappelijk doel van de samenwerkende partners is om invulling te geven aan het duurzaam inzetbaar maken en houden van de beroepsbevolking in de regio. Dit doen zij door gezamenlijk te investeren in het ontwikkelen van een breed aanbod aan instrumenten voor alle doelgroepen, gericht op scholing en werk. Inwoners worden zo geholpen van werk naar werk, van scholing naar werk en van uitkering naar werk.

Op lange termijn wil de alliantie de krapte op de arbeidsmarkt in de regio aanpakken, en langdurige uitsluiting voorkomen van mensen die moeilijk hun weg vinden naar werk. De Drechtsteden wordt zo de regio waar het talent van de inwoners optimaal wordt benut. Op korte termijn is de aandacht er vooral op gericht om de negatieve arbeidsmarkteffecten van Covid-19 zo goed mogelijk te bestrijden.

Peter Heijkoop, voorzitter arbeidsmarktregio Drechtsteden: “Ik ben blij en trots dat we met deze acht belangrijke partijen in de Drechtsteden in staat zijn om als een van de eerste regio’s in Nederland de uitdagingen op het gebied van onderwijs en werk aan te pakken. Dit is hard nodig, niet alleen als gevolg van de enorme impact die corona heeft gehad op onze economie, maar zeker ook vanwege de structurele uitdagingen waar we voor staan. We willen onze studenten passende banen in de regio kunnen aanbieden, en we willen dat onze beroepsbevolking aan het werk kan blijven, bij voorkeur in onze regio. Deze alliantie biedt daarvoor een uitstekende basis en we komen snel met concrete plannen.”