9.9 C
Papendrecht
vrijdag 19 april 2024

Bestuur

Het bestuur van RTV Papendrecht wordt gevormd door vier personen.

Naam Functie
drs. J.G. (Hans) Hulswit Voorzitter
A.P. (Piet) van de Merwe Penningmeester
J.H. (Koos) van Wijngaarden Secretaris
R.V. (René) van Engelen Bestuurslid

De administratie van RTV Papendrecht wordt verzorgd door mevr. L.S. (Linda) Manz.

Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar. Ingevolge Artikel 7 van de statuten zijn bestuursleden terstond herbenoembaar. Er is geen limiet aan het aantal zittingsperioden.

Rooster van aftreden:
J.G. Hulswit: 18-2-2027
A.P. van de Merwe: 18-3-2027
R.V. van Engelen: 24-4-2025
J.H. van Wijngaarden: 11-1-2026