13.6 C
Papendrecht
vrijdag 31 mei 2024

Doelstellingen RTV Papendrecht

Lokale omroepen staan van alle omroepen het dichtst bij de luisteraar/kijker/online nieuwsconsument en hebben de taak te informeren over gebeurtenissen in de directe omgeving van inwoners van de gemeente. RTV Papendrecht heeft haar doelstelling als volgt omschreven:

  • RTV Papendrecht heeft primair een informatieve functie voor de lokale gemeenschap in Papendrecht.
  • RTV Papendrecht vormt een aanvulling op de al bestaande vormen van lokale media in Papendrecht. Uiteraard moet er ook plaats zijn voor andersoortige programma’s die een minder informatief karakter hebben en meer amusementswaarde bevatten. De nadruk blijft echter liggen op datgene wat een lokale omroep uniek maakt en dat is dus de lokale berichtgeving.
  • De unieke eigenschappen die radio en televisie en sociale media hebben, vooral de snelheid van berichtgeving en het grote bereik, maken het dat de lokale omroep een toegevoegde waarde levert aan de bestaande lokale media en de gemeenschap als geheel.

RTV Papendrecht  heeft een duidelijke en logische programmering opgesteld, waardoor het kijk- en luisterpubliek gestaag zal moeten groeien, wat betekent dat adverteerders zoveel mogelijk baat hebben bij hun investering in radio- en televisie/kabelkrant/online reclame en dat nieuwe adverteerders zullen worden aangetrokken. RTV Papendrecht  moet zodoende kostendekkend blijven werken. Bovenstaande kan worden vertaald in de volgende concrete doelstellingen:

  1. Kostendekkend opereren, middels:
    a. het uitzenden van commercials, het plaatsen op de website van SEO’s, het uitvoeren van betaalde opdrachten.
    b. vergroting van het aantal structurele sponsors.
  2. Naamsbekendheid van RTV Papendrecht vergroten bij inwoners van de gemeente. Uiteindelijk moet deze meer dan tachtig procent (80%) bedragen.
  3. Luisterdichtheid (weekbereik) van RTV Papendrecht met twintig procent (20%) per jaar vergroten.

Personeel / Medewerkers(-sters)
Duidelijk is dat de vrijwilligers van RTV Papendrecht een cruciale rol binnen de organisatie vervullen. Nieuwe medewerkers zullen middels een zorgvuldige procedure vooral worden geselecteerd op enthousiasme, aanwezige capaciteiten en ervaring. Taakverdeling en taakomschrijving zijn daarbij van cruciaal belang. Enthousiasme en motivatie zijn bij vrijwilligers de belangrijkste drijfveer en voor een vrijwilligersorganisatie als RTV Papendrecht van evident belang.

De kwaliteit van de lokale omroep valt of staat met de capaciteiten en de inzet van de medewerkers. RTV Papendrecht beschikt over een groep mensen die allen zeer enthousiast en met veel inzet willen proberen de lokale omroep verder uit te bouwen. Zodoende kunnen zij bewijzen dat de lokale omroep voor de gemeente Papendrecht, een zeer nuttige informatieve functie vervult.