20.2 C
Papendrecht
zondag 21 juli 2024

ANBI-gegevens

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle Nederlandse “algemeen nut beogende instellingen”, kortweg “ANBI’s”, wettelijk verplicht om diverse gegevens over de instelling op hun website openbaar te maken. Dit ter bevordering van het publieksvertrouwen in de filantropische sector. Omdat RTV Papendrecht ook een ANBI instelling is, vindt u op deze pagina alle betreffende gegevens.


Naam: Stichting RTV Papendrecht
RSIN nummer: 8211.45.848
Contactgegevens: Standerdmolen 33, 3352 CH  Papendrecht
Telefoon: 078 615 82 41
Internet: www.rtvpapendrecht.nl

Beleidsplan: De omroep RTV Papendrecht wil voor alle inwoners van zijn uitzendgebied zich (als kerntaak) bezighouden met het aanbieden van lokale informatie, cultuur en educatie, met name gericht op acht hoofdstromingen: jongeren, ouderen, werkgevers, werknemers, kerken, sport, onderwijs, etnische en culturele minderheden.

Inkomsten: Voor de bekostiging ontvangt RTV Papendrecht een, door de overheid geadviseerd, vast bedrag per woonruimte. Dit bedrag moet jaarlijks bij de gemeente Papendrecht worden aangevraagd en, na toetsing, worden goedgekeurd. Er zijn geen commerciële activiteiten of inkomsten.

Uitgaven: Van het bedrag dat RTV Papendrecht jaarlijks ontvangt, wordt een groot percentage uitgegeven aan huisvesting (40%), auteursrechten en distributiekosten (30%), onderhoud en vervanging van apparatuur (16%). Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van het bestuur. Er vindt jaarlijks controle plaats door een accountant.

Beloningsbeleid: RTV Papendrecht werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen betaalde functies.

Doelstelling: De doelstelling van RTV Papendrecht is de verzorging van publieke lokale mediadiensten voor de gemeente Papendrecht.

Activiteiten: RTV Papendrecht maakt dagelijks radio- en TV programma’s en verzorgt een kabelkrant, een website en sociale media. Naast uitzendingen vanuit de studio in Papendrecht is RTV Papendrecht ook op andere locaties actief, onder meer voor het verslaan van evenementen, wedstrijden, acties of calamiteiten.

Financiële verantwoording
RTV Papendrecht jaarcijfers 2019 (klik voor PDF bestand)
RTV Papendrecht jaarcijfers 2020 (klik voor PDF bestand)
RTV Papendrecht jaarcijfers 2021 (klik voor PDF bestand)
RTV Papendrecht jaarcijfers 2022 (klik voor PDF bestand)
RTV Papendrecht jaarcijfers 2023 (klik voor PDF bestand)